Test 11.sql (id 001aedfec00f) (err)
11.stable.out.FILTERED 2018-12-06 00:39:39.827672627 +010011.test.out.FILTERED 2018-12-06 00:39:39.831672649 +0100
+ 1 Statistics about stdout of test '11` in directory 'sql/benchmarks/tpcds`: 1
+ 2 93 lines, 559 words, 4393 chars in lines not matching '^$|^(\| |)#|^=` 2
+ 3 = 93 lines, 559 words, 4393 chars in lines not matching '^$|^(\| |)#` 3
+ 4 # 137 lines, 741 words, 6044 chars in all lines 4
+ 5 5
+ 6 stdout of test '11` in directory 'sql/benchmarks/tpcds` itself: 6
+ 7 7
+ 8 8
+ 9 # 00:39:38 > 9
+ 10 # 00:39:38 > "mserver5" "--debug=0" "--set" "gdk_nr_threads=0" "--set" "mapi_open=true" "--set" "mapi_port=36347" "--set" "mapi_usock=/var/tmp/mtest-7022/.s.monetdb.36347" "--set" "monet_prompt=" "--forcemito" "--set" "gdk_vm_maxsize=8589934592" "--dbpath=/export/scratch1/home/monet/testing/001aedfec00f-5-1-2/tests/sql/dbfarm/mTests_sql_benchmarks_tpcds" "--set" "embedded_c=true" 10
+ 11 # 00:39:38 > 11
+ 12 12
+ 13 # MonetDB 5 server v11.32.0 13
+ 14 # This is an unreleased version 14
+ 15 # Serving database 'mTests_sql_benchmarks_tpcds', using 4 threads 15
+ 16 # Compiled for x86_64-pc-linux-gnu/64bit with 128bit integers 16
+ 17 # Found 11.716 GiB available main-memory. 17
+ 18 # Copyright (c) 1993 - July 2008 CWI. 18
+ 19 # Copyright (c) August 2008 - 2018 MonetDB B.V., all rights reserved 19
+ 20 # Visit https://www.monetdb.org/ for further information 20
+ 21 # Listening for connection requests on mapi:monetdb://lab04.da.cwi.nl:36347/ 21
+ 22 # Listening for UNIX domain connection requests on mapi:monetdb:///var/tmp/mtest-7022/.s.monetdb.36347 22
+ 23 # MonetDB/GIS module loaded 23
+ 24 # MonetDB/SQL module loaded 24
+ 25 25
+ 26 Ready. 26
+ 27 27
+ 28 # 00:39:38 > 28
+ 29 # 00:39:38 > "mclient" "-lsql" "-ftest" "-tnone" "-Eutf-8" "-i" "-e" "--host=/var/tmp/mtest-7022" "--port=36347" 29
+ 30 # 00:39:38 > 30
+ 31 31
+ 32 #WITH year_total AS 32
+ 33 # (SELECT c_customer_id customer_id, 33
+ 34 # c_first_name customer_first_name, 34
+ 35 # c_last_name customer_last_name, 35
+ 36 # c_preferred_cust_flag customer_preferred_cust_flag, 36
+ 37 # c_birth_country customer_birth_country, 37
+ 38 # c_login customer_login, 38
+ 39 # c_email_address customer_email_address, 39
+ 40 # d_year dyear, 40
+ 41 # sum(ss_ext_list_price-ss_ext_discount_amt) year_total, 41
+ 42 # 's' sale_type 42
+ 43 # FROM customer, 43
+ 44 # store_sales, 44
+ 45 # date_dim 45
+ 46 # WHERE c_customer_sk = ss_customer_sk 46
+ 47 % .t_s_secyear, .t_s_secyear, .t_s_secyear, .t_s_secyear # table_name 47
+ 48 % customer_id, customer_first_name, customer_last_name, customer_preferred_cust_flag # name 48
+ 49 % char, char, char, char # type 49
+ 50 % 16, 20, 30, 1 # length 50
+ 51 [ "AAAAAAAAAFGBBAAA", "Howard", "Major", "Y" ] 51
+ 52 [ "AAAAAAAAAMGDAAAA", "Kenneth", "Harlan", "Y" ] 52
+ 53 [ "AAAAAAAAAOPFBAAA", "Jerry", "Fields", "Y" ] 53
+ 54 [ "AAAAAAAABLEIBAAA", "Paula", "Wakefield", "Y" ] 54
+ 55 [ "AAAAAAAABNBBAAAA", "Irma", "Smith", "Y" ] 55
+ 56 [ "AAAAAAAACADPAAAA", "Cristobal", "Thomas", "Y" ] 56
+ 57 [ "AAAAAAAACFENAAAA", "Christopher", "Dawson", NULL ] 57
+ 58 [ "AAAAAAAACIJMAAAA", "Elizabeth", "Thomas", "Y" ] 58
+ 59 [ "AAAAAAAACJDIAAAA", "James", "Kerr", "N" ] 59
+ 60 [ "AAAAAAAACNAGBAAA", "Virginia", "May", "N" ] 60
+ 61 [ "AAAAAAAADBEFBAAA", "Bennie", "Bowers", "N" ] 61
+ 62 [ "AAAAAAAADCKOAAAA", "Robert", "Gonzalez", "N" ] 62
+ 63 [ "AAAAAAAADFKABAAA", "Latoya", "Craft", "N" ] 63
+ 64 [ "AAAAAAAADIIOAAAA", "David", "Carroll", "Y" ] 64
+ 65 [ "AAAAAAAADIJGBAAA", "Ruth", "Sanders", "N" ] 65
+ 66 [ "AAAAAAAADLHBBAAA", "Henry", "Bertrand", "N" ] 66
+ 67 [ "AAAAAAAAEADJAAAA", "Ruth", "Carroll", "N" ] 67
+ 68 [ "AAAAAAAAEJDLAAAA", "Alice", "Wright", "N" ] 68
+ 69 [ "AAAAAAAAEKFPAAAA", "Annika", "Chin", "N" ] 69
+ 70 [ "AAAAAAAAEKJLAAAA", "Aisha", "Carlson", "Y" ] 70
+ 71 [ "AAAAAAAAEPOGAAAA", "Felisha", "Mendes", "Y" ] 71
+ 72 [ "AAAAAAAAFACEAAAA", "Priscilla", "Miller", "N" ] 72
+ 73 [ "AAAAAAAAFBAHAAAA", "Michael", "Williams", "N" ] 73
+ 74 [ "AAAAAAAAFGIGAAAA", "Eduardo", "Miller", "Y" ] 74
+ 75 [ "AAAAAAAAFGPGAAAA", "Albert", "Wadsworth", "Y" ] 75
+ 76 [ "AAAAAAAAFMHIAAAA", "Emilio", "Darling", "Y" ] 76
+ 77 [ "AAAAAAAAFOGIAAAA", "Michelle", "Greene", "N" ] 77
+ 78 [ "AAAAAAAAFOJAAAAA", "Don", "Castillo", "Y" ] 78
+ 79 [ "AAAAAAAAGEHIAAAA", "Tyler", "Miller", "N" ] 79
+ 80 [ "AAAAAAAAGHPBBAAA", "Nick", "Mendez", "Y" ] 80
+ 81 [ "AAAAAAAAGNDAAAAA", "Terry", "Mcdowell", "N" ] 81
+ 82 [ "AAAAAAAAHGOABAAA", "Sonia", "White", "N" ] 82
+ 83 [ "AAAAAAAAHHCABAAA", "William", "Stewart", "Y" ] 83
+ 84 [ "AAAAAAAAHJLAAAAA", "Audrey", "Beltran", "Y" ] 84
+ 85 [ "AAAAAAAAHMJNAAAA", "Ryan", "Baptiste", "Y" ] 85
+ 86 [ "AAAAAAAAHMOIAAAA", "Grace", "Henderson", "N" ] 86
+ 87 [ "AAAAAAAAIADEBAAA", "Diane", "Aldridge", "N" ] 87
+ 88 [ "AAAAAAAAIBAEBAAA", "Sandra", "Wilson", "N" ] 88
+ 89 [ "AAAAAAAAIBFCBAAA", "Ruth", "Grantham", "N" ] 89
+ 90 [ "AAAAAAAAIBHHAAAA", "Jennifer", "Ballard", "Y" ] 90
+ 91 [ "AAAAAAAAICHFAAAA", "Linda", "Mccoy", "N" ] 91
+ 92 [ "AAAAAAAAIDKFAAAA", "Michael", "Mack", "N" ] 92
+ 93 [ "AAAAAAAAIJEMAAAA", "Charlie", "Cummings", "Y" ] 93
+ 94 [ "AAAAAAAAIMHBAAAA", "Kathy", "Knowles", "N" ] 94
+ 95 [ "AAAAAAAAIMHHBAAA", "Lillian", "Davidson", "Y" ] 95
+ 96 [ "AAAAAAAAJDBLAAAA", "Melvin", "Taylor", "Y" ] 96
+ 97 [ "AAAAAAAAJEKFBAAA", "Norma", "Burkholder", "N" ] 97
+ 98 [ "AAAAAAAAJGMMAAAA", "Richard", "Larson", "Y" ] 98
+ 99 [ "AAAAAAAAJIALAAAA", "Santos", "Gutierrez", "N" ] 99
+ 100 [ "AAAAAAAAJKBNAAAA", "Julie", "Kern", "N" ] 100
+ 101 [ "AAAAAAAAJMHLAAAA", "Wanda", "Ryan", "Y" ] 101
+ 102 [ "AAAAAAAAJONHBAAA", "Warren", "Orozco", "N" ] 102
+ 103 [ "AAAAAAAAJPINAAAA", "Rose", "Waite", "Y" ] 103
+ 104 [ "AAAAAAAAKAECAAAA", "Milton", "Mackey", "N" ] 104
+ 105 [ "AAAAAAAAKAPPAAAA", "Karen", "Parker", "Y" ] 105
+ 106 [ "AAAAAAAAKJBKAAAA", "Georgia", "Scott", "N" ] 106
+ 107 [ "AAAAAAAAKJBLAAAA", "Kerry", "Davis", "Y" ] 107
+ 108 [ "AAAAAAAAKKGEAAAA", "Katie", "Dunbar", "N" ] 108
+ 109 [ "AAAAAAAAKLHHBAAA", "Manuel", "Castaneda", "N" ] 109
+ 110 [ "AAAAAAAAKNAKAAAA", "Gladys", "Banks", "N" ] 110
+ 111 [ "AAAAAAAALFKKAAAA", "Ignacio", "Miller", "Y" ] 111
+ 112 [ "AAAAAAAALHMCAAAA", "Brooke", "Nelson", "Y" ] 112
+ 113 [ "AAAAAAAALIOPAAAA", "Derek", "Allen", "Y" ] 113
+ 114 [ "AAAAAAAALJNCBAAA", "George", "Gamez", "Y" ] 114
+ 115 [ "AAAAAAAAMDCAAAAA", "Louann", "Hamel", "Y" ] 115
+ 116 [ "AAAAAAAAMFFLAAAA", "Margret", "Gray", "Y" ] 116
+ 117 [ "AAAAAAAAMMOBBAAA", "Margaret", "Smith", "N" ] 117
+ 118 [ "AAAAAAAANFBDBAAA", "Vernice", "Fernandez", "Y" ] 118
+ 119 [ "AAAAAAAANGDBBAAA", "Carlos", "Jewell", "N" ] 119
+ 120 [ "AAAAAAAANIPLAAAA", "Eric", "Lawrence", "Y" ] 120
+ 121 [ "AAAAAAAANJAGAAAA", "Allen", "Hood", "Y" ] 121
+ 122 [ "AAAAAAAANJHCBAAA", "Christopher", "Schreiber", "N" ] 122
+ 123 [ "AAAAAAAANJOLAAAA", "Debra", "Underwood", "Y" ] 123
+ 124 [ "AAAAAAAAOBADBAAA", "Elizabeth", "Burnham", "N" ] 124
+ 125 [ "AAAAAAAAOCAJAAAA", "Jenna", "Staton", "N" ] 125
+ 126 [ "AAAAAAAAOCLBBAAA", NULL, NULL, NULL ] 126
+ 127 [ "AAAAAAAAODMMAAAA", "Gayla", "Cline", "N" ] 127
+ 128 [ "AAAAAAAAOFLCAAAA", "James", "Taylor", "N" ] 128
+ 129 [ "AAAAAAAAPDFBAAAA", "Terrance", "Banks", "Y" ] 129
+ 130 [ "AAAAAAAAPEHEBAAA", "Edith", "Molina", "Y" ] 130
+ 131 [ "AAAAAAAAPFCLAAAA", "Felicia", "Neville", "N" ] 131
+ 132 [ "AAAAAAAAPICEAAAA", "Jennifer", "Cortez", "Y" ] 132
+ 133 [ "AAAAAAAAPJENAAAA", "Ashley", "Norton", "Y" ] 133
+ 134 [ "AAAAAAAAPKBCBAAA", "Andrea", "White", "N" ] 134
+ 135 [ "AAAAAAAAPKIKAAAA", "Wendy", "Horvath", "Y" ] 135
+ 136 [ "AAAAAAAAPMMBBAAA", "Paul", "Jordan", "N" ] 136
+ 137 [ "AAAAAAAAPPIBBAAA", "Candice", "Lee", "Y" ] 137
+ 138 138
+ 139 # 00:39:39 > 139
+ 140 # 00:39:39 > "Done." 140
+ 141 # 00:39:39 > 141
+ 142 142